poniedziałek, 22 sierpnia

Bezpieczny transport żywności – o czym warto pamiętać?

Żywność stanowi jeden z najważniejszych artykułów pierwszej potrzeby, z którego korzystamy każdego dnia wszyscy. Należy również do produktów wrażliwych, wymagających specjalnego traktowania podczas całego procesu wytwórczego, magazynowania i transportu. Do przewozu żywności trzeba bowiem spełniać szereg restrykcyjnych norm. O czym należy pamiętać i jak wygląda bezpieczny transport żywności, zanim trafi ona na stoły konsumentów? Tego dowiecie się z dzisiejszego artykułu.

Bezpieczny transport żywności – opakowania jako pierwsza bariera ochronna

Podstawową zasadą przy magazynowaniu i transporcie żywności jest oczywiście zapewnienie jej maksymalnego bezpieczeństwa. Artykuły spożywcze są często niezmiernie delikatne oraz wrażliwe na warunki zewnętrze. Sporym zagrożeniem bywają dla nich także drobnoustroje, które potrafią doprowadzić do zmiany właściwości, a nawet całkowitego zepsucia produktu.

Pierwszą warstwą ochronną, która zabezpiecza artykuły spożywcze przed zabrudzeniem i zepsuciem staje się najczęściej opakowanie jednostkowe, mające bezpośrednią styczność z żywnością.

Wykonuje się je z bezpiecznych, certyfikowanych materiałów najwyższej klasy, o dokładnie przebadanym składzie.

Żywność można przechowywać w opakowaniach z tworzyw sztucznych, szkła lub metalu. Wielu wytwórców dba o to, żeby wykorzystywać surowce nadające się do późniejszego recyklingu. Trzeba jednak pamiętać o tym, że do produkcji opakowań na żywność nie mogą być używane surowce pochodzące z recyklatu, którego skład pierwotny (tzn. dokładne pochodzenie surowców) jest trudny do sprawdzenia. Tego typu materiały nadają się wyłącznie na opakowania zbiorcze, nie mające bezpośredniej styczności ze środkami spożywczymi.

Bezpieczny transport żywności – najważniejsze zasady

Nawet najlepsze opakowanie w wielu przypadkach nie wystarcza, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo produktom spożywczym w transporcie. Jak już wspomnieliśmy, należą one do towarów wrażliwych, czyli takich, które wymagają magazynowania i transportu w ściśle kontrolowanych warunkach, określanych przez producenta.

Aby zapewnić bezpieczny transport żywności, pojazdy do przewozu muszą być sprawdzone i dopuszczone do użytku przez miejscowy oddział Sanepidu. Ich wnętrze utrzymuje się w sterylnej czystości, ma być proste do dezynfekcji zapewniać bezpieczne składowanie towarów w przestrzeni ładunkowej, bez narażania ich na przypadkowe uszkodzenie.

Do transportu żywności stosuje się specjalne pojazdy, wyposażone w szereg instalacji, utrzymujących stałą temperaturę i wilgotność.

Do najpopularniejszych typów pojazdów zalicza się wciąż izotermy, chłodnie i lodownie.

Izotermy to pojazdy o izolowanych ścianach przestrzeni ładunkowej. Można w nich utrzymać stałą temperaturę. Nadają się do przewozu niektórych rodzajów żywności świeżej. Chłodnie i lodownie to natomiast środki transportu wyposażone w specjalne instalacje, w których czynniki chłodzące obniżają temperaturę do potrzebnej wartości. Dzięki temu nadają się do przewozu delikatnych i łatwo psujących się artykułów spożywczych (np. świeżych warzyw, owoców i mięsa), a także mrożonek.

Oprócz instalacji chłodniczych pojazd trzeba też wyposażyć w czujniki oraz urządzenia rejestrujące, które kontrolują poziom temperatury w przestrzeni ładunkowej. Wszelkie wahania mogłyby bowiem doprowadzić do nieodwracalnych zmian fizykochemicznych, a co za tym idzie do całkowitego zniszczenia całej partii towaru.

Sensory i termometry często uzupełnia się o alarmy, które przesyłają komunikat do kierowcy, w chwili gdy wyczują gwałtowną zmianę parametrów lub zauważą ich zbliżanie się do wartości krytycznych. Dzięki temu prostemu urządzeniu udaje się szybko wdrożyć procedury bezpieczeństwa, a przez to uratować żywność przed zepsuciem.

Transport żywności – najwyższe normy bezpieczeństwa

Transport produktów spożywczych podlega ścisłej kontroli oraz szeregom aktów prawnych, w których określa się nawet najdrobniejsze kwestie związane z przewozem żywności. Nic w tym dziwnego – jakiekolwiek odstępstwa w tym przypadku potrafią przynieść wiele katastrofalnych konsekwencji, zagrażających zdrowiu lub życiu konsumentów.

Z tych też powodów odpowiednie zabezpieczenie artykułów spożywczych, przy pomocy opakowań oraz zapewnienie właściwych warunków, to aspekty wpływające na bezpieczny transport żywności, a co za tym idzie, stanowią one klucz do sukcesu w wielu spożywczych łańcuchach dostaw.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CommentLuv badge